OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel: Eduon s.r.o. se sídlem Chválenická 250/28, Plzeň-Koterov, IČ: 053 41 078 zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 33130.

čl. I Úvodní ustanovení

1) Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká zaplacením dodávaných služeb.

2) Objednávka je nezávazná do okamžiku potvrzení objednávky ze strany poskytovatele a přijetí platby na účet poskytovatele.

3) Registrací na stránkách www.Eduon.cz dává zákazník najevo, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je srozuměn s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími.

čl. II Podmínky pro individuální doučování a výuku jazyků

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby ve stanoveném rozsahu.

2) V případě nespokojenosti s první lekcí je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, a to písemně do 3 dnů po skončení první lekce se zdůvodněním nespokojenosti; v takovém případě mu poskytovatel vrátí 100% zaplacené ceny.

3) Zrušení konkrétní lekce lze provést vždy nejpozději 24 hodin před jejím konáním. V případě pozdějšího zrušení lekce propadá.

4) Zákazník má právo čerpat lekce po dobu celkem 3 měsíců.

čl. III Podmínky pro skupinovou výuku jazyků

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby ve stanovených termínech a rozsahu.

2) Zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků poskytovatele.

3) Zákazník se zavazuje uhradit celkovou cenu. Cena za výuku je splatná před zahájením výuky.

4) V případě nespokojenosti s první lekcí je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, a to písemně do 3 dnů po skončení první lekce se zdůvodněním nespokojenosti; v takovém případě mu poskytovatel vrátí 100% zaplacené ceny.

5) V případě neúčasti zákazníka na lekci ve stanoveném termínu, není lekce nahrazena.

čl. IV Podmínky pro ostatní kurzy

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby ve stanoveném rozsahu.

2) Zákazník se zavazuje uhradit celkovou cenu kurzu. Cena za kurz je splatná před jeho zahájením.

3) Zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků poskytovatele.

4) Zákazník se účastní kurzu na vlastní odpovědnost. V případě, kdy poskytovatel pouze zprostředkovatelem kurzu, je odpovědnost na straně pořadatele kurzu nebo zákazníka.

5) V případě neúčasti zákazníka na kurzu ve stanoveném termínu, není kurz nahrazen.

čl. V Ochrana osobních údajů

1) Společnost Eduon s.r.o. IČ: 053 41 078, prohlašuje, že všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci společnosti Eduon s.r.o., která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu zákazníka budou uvedené údaje znehodnoceny.

2) Zákazník svojí registrací na stránkách www.Eduon.cz prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od společnosti Eduon s.r.o. Zákazník se může kdykoliv ze zasílání informačních e-mailů odhlásit. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26. 08. 2016.